СТАНОВИЩА

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - 2021 - 2027 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ПАКТ – ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ И ФАКТОРИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА НА ПЛАНИРАНЕ 2021 – 2027 Г.

Страница 1 от 24

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава