РЕЗОЛЮЦИИ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

„БЯЛА КНИГА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА: РАЗМИСЛИ И СЦЕНАРИИ ЗА ЕС-27 ДО 2025 г.“ ЕРОПЕЙСКА КОМИСИЯ COM (2017) 2025, 1 март 2017 г.

ВЪЗМОЖНИ НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Страница 3 от 13

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава