МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

Представителите на икономическите и социални съвети и сродни институции от Евро-средиземноморския регион (Евромед) проведоха своята поредна годишна среща на 24-25 октомври в Атина, Гърция. Срещата на високо равнище на Евромед се провежда за 21-ви пореден път, като началото на срещите се дава с Декларацията от Барселона през 1995 г.

Европейският стълб за социални права да се прилага във всички държави на Европейския съюз, а не, както е предложено в проекта, той да е валиден само за държавите от Еврозоната на първо време. Това предложение на председателя на българския Икономически и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски намери широка подкрепа по време на годишната среща на президентите и главните секретари на икономическите и социални съвети на страните-членки на ЕС и Европейския икономически и социален комитет. Срещата се проведе на 6-ти и 7-ми октомври т.г. в Мадрид, Испания. Във форума взеха участие 15 национални съвета и президентът на ЕИСК Георгиос Дасис.

България да бъде част от проекта за Европейския стълб за социални права – това обедини всички участници в дискусията по проекта на Европейската комисия за създаване на Европейски стълб на социалните права. Дискусията бе организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) на България в партньорство с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). В срещата участваха над сто представители на различни граждански организации, членове на Европейския икономически и социален комитет, членове на Икономически и социален съвет на България, представители на научната общност. В откриването на дискусията в хотел София-Балкан днес взеха участие министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание Хасан Адемов.

Страница 1 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава