МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

МИНИСТЪР КАЛФИН: ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ НОВ ПОДХОД КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА И НА ЕВРОПЕЙСКO НИВО

Демографията, младежката безработица, миграцията и социалната икономика коментираха на официална среща вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Георгиос Дасис, който беше на двудневно посещение в София. В срещата участва и проф. д-р Лалко Дулевски – председател на Икономическия и социален съвет (ИСС)в България, по чиято покана Г. Дасис посети страната ни.

Тримата обсъдиха идеята София да бъде домакин на международна среща на гражданските парламенти и държавното управление от страни от Южна Европа като Испания, Гърция, България, Румъния, където миграцията на млади хора обезкървява икономиките и обезлюдява цели региони. Според министър Калфин за България e от първостепенна важност да съхрани младите хора и да съдейства за трудовата им реализация в родината. Според него е необходимо да се търси решение на европейско - не само на национално ниво, както и да се намерят нови механизми за насърчаване на младите хора в допълнение на сега действащите програми. Георгиос Дасис изрази готовност да убеди ЕИСК да подкрепи такава инициатива и добави, че според него кръгът на държавите, които ще участват в такава инициатива може да се разшири и с други от периферията на ЕС като, например, балтийските страни, които също страдат от миграция на млади образовани хора.

Идеята София да стане домакин на среща по проблемите на младежката миграция и демографията бе обсъдена и подкрепена преди това от председателя на Народното събрание Цецка Цачева по време на нейната среща с г-н Дасис.

Министър Калфин изрази задоволство от активната дейност на ИСС по теми като демографията, младежката реализация и социалната икономика. Той подчерта, че Икономическият и социален съвет е добра платформа за постигане на съгласие между структурите на организираното гражданско общество по важни и сложни проблеми и отличи взаимодействието между ИСС и Министерството на труда и социалната политика като много полезно.

Проф. д-р Дулевски определи визитата на президента на ЕИСК не само като ползотворна, но и като ясен знак към България , че от нашата страна може да тръгнат полезни европейски инициативи и позитивни послания.

Пресцентър на ИСС

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава