МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: БЪЛГАРСКИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ Е АВТОРИТЕТНА ИНСТИТУЦИЯ И ПОЗИЦИИТЕ Й СЕ ВЪЗПРИЕМАТ ОТ ВСИЧКИ В ПАРЛАМЕНТА

Председателят на Народното събрание връчи на Георгиос Дасис Почетния плакет на Народното събрание.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева, президентът на Европейския икономическия и социален комитет Георгиос Дасис и председателят на българския Икономически и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски обсъдиха възможността в София да се организира международен форум на гражданските парламенти. Г-жа Цачева предлага на тази международна среща да се потърсят решения на проблемите с миграцията на младите хора от региона на Южна Европа и България към ЕС и механизми за насърчаване на възможности за тяхната реализация в родните им страни и за подобряване на демографската политика. Идеята получи подкрепата на Георгиос Дасис, който е на двудневно официално посещение у нас по покана на ИСС.

По време на срещата в парламента председателят на Народното събрание Цецка Цачева подчерта ролята на гражданския диалог за развитието на страната. Препоръките, които Икономическият и социален съвет на България прави, са ценни със своята дълбока аналитичност и научна обосновка в законодателната дейност на парламента. Председателят на НС подчерта повишения интерес на народните представители към актовете на ИСС и фактът, че тези документи водят до нови идеи и инициативи. От години работим върху Закона за предучилищното и училищното образование и най-сетне го приехме със значителното участие и на ИСС, каза още г-жа Цачева. Но ни предстои двойно повече съвместна работа по Закона за висшето образование, поясни тя. Показателно за взаимодействието на парламента с ИСС е, че още в началото на парламентарната сесия, Съветът предложи на вниманието на народните представители свои актове за младите хора, каза г-жа Цачева.

По време на срещата г-н Дасис сподели идеята на ЕИСК за създаването на специален Европейски фонд за справяне с бедността в най-изостаналите региони на Европа. Имаме определен интерес към такава идея, защото в България се намира най-бедният регион в рамките на ЕС, коментира г-жа Цачева

На срещата присъства началникът на кабинета на президента на ЕИСК Николас Алексопулос, който е заемал поста главен секретар и заместник-главен секретар на ЕИСК, както и ръководител на различни отдели в ЕИСК. Назначен е за началник на кабинета през октомври 2015 г.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава