МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 23 май 2013 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) бе посетен от делегация на Икономическия и социален съвет на Китай, водена от г-н Джао Циджън, зам.-председател Китайския ИСС и г-н Ли Сюемин, заместник главен секретар на Китайския ИСС. Делегацията бе съпровождана от Н. Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китайската народна република в България. Срещата е продължение на активното участие и взаимодействие на двата съвета в Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ).

От страна на ИСС в срещата участваха тримата зам.-председатели на ИСС г-н Васил Велев, председател на АИКБ, д-р Константин Тренчев, Президент на КТ „Подкрепа” и проф. Нено Павлов. Г-н Велев запозна присъстващите с процеса на създаване на българския ИСС, със структурата и законовите правила, по които той функционира, като подчерта разликата между социалния и граждански диалог в България. Проф. Нено Павлов представи механизма, по който Съветът изработва своите актове и очерта тематичния им профил, като изтъкна общоевропейската им насоченост. Д-р Константин Тренчев отбеляза, че вече 10 години ИСС работи в условията на конструктивен диалог с четири поредни правителства и парламенти, за което свидетелстват множеството предложения на Съвета, намерили отражение в основни за страната стратегически документи.

Икономическият и социален съвет (ИСС) участва в Европейски форум за социално предприемачество, който се проведе от 21 до 24 март в Международен панаир Пловдив. Събитието бе организирано от Европейската комисия (ЕК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОР), Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и Националният съюз на ТПК. Форумът включваше Европейска конференция „Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж” и Втори европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания. Целта на това ежегодно събитие е да съдейства за развитие на социалното предприемачество, социалната икономика и насърчаване заетостта на хората с увреждания.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски откриха форума, а официални гости и участници в конференцията бяха Апостолос Йоакимидис – Директор на Главна дирекция „Предприятия и индустрия” в ЕК и Бруно Ролантс - генерален директор на СЕКОР.

Като част от проекта ТРЕСМЕД 4, на 26-ти и 27-ми март 2012 г. в Люксембург, се състоя семинар на тема “Жените и социалния диалог”. В събитието, проведено в седалището на Европейската Сметна палата, взеха участие представители на икономически и социални съвети и сродни организации от Египет, Ливан, Мароко, Италия, Испания, Люксембург, България, както и на Европейския икономически и социален комитет и Европейската комисия. Форумът беше уважен и от министъра на равните възможности на Люксембург г-жа Франсоаз Ето-Гааш.

Страница 9 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава