МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

Пакетът дългосрочни мерки в областта на климата и енергетиката, който Европейският парламент прие през декември 2008 г., и влиянието им върху земеделието като един от секторите, пряко изложени на негативния ефект на промените в климата, бяха основни теми на международната конференция на тема „Пакетът за климатичните промени и отговорът на земеделието”. Тя се проведе в София на 13 февруари и бе организирана от българския ИСС по предложение на Съвета на българските аграрни организации (СБАО).

Среща на работната група на МАИСССИ на тема “Развитие с отговорно отношение към околната среда” се проведе в Брюксел, Белгия, на 11 февруари. В нея взеха участие 23 представители на икономически и социални съвети от България, Белгия, Унгария, Франция, България, Испания, Италия, Алжир, Бразилия, Конго, Китай, Люксембург и CESE.

Представители на ИСС участваха в международен семинар, организиран от Европейския икономически и социален комитет, на тема “Да общуваме на тема “Европа” в партньорство отвъд границите и културите”, който се проведе в Брюксел, Белгия, на 26 и 27 януари.

Страница 19 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава