МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

Президентът на Европейския икономически и социален комитет (EИСК) в Брюксел Георгиос Дасис ще посети България на 14 и 15 януари т.г. Визитата на Георгиос Дасис в София е по покана на председателя на българския Икономически и социален съвет (ИСС) проф. д-р Лалко Дулевски.

Бюлетинът „Europe III – The voice of Groupe III“, издаван от Трета група на Европейският икономически и социален комитет, публикува в юлския си брой обширна информация за посещението на Ариане Родер в България.

В ЕС 14 млн. души работят в социални предприятия.

Студенти от УНСС и от Великотърновския университет, представители на министерства и на неправителствени организации се срещнаха днес в УНСС и обсъдиха темата „Възможностите за развитие на социалното предприемачество през периода 2014 -2020г. – създаване на заетост за млади хора“ заедно с гост лектора и вицепрезидент на Трета група в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Ариане Родер.

Страница 4 от 19

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава