НОВИНИ

По предложение на Министерството на финансите Икономическият и социален съвет (ИСС) проведе консултация по проекта на Анализ на социално икономическото развитие на страната след присъединяването й към ЕС. Този проблемно ориентиран анализ трябва да послужи за определяне на пропуските в политиките за развитие на България досега, както и да се намерят съответни решения в бъдещия национален стратегически документ Национална програма за развитие „България 2030“, пише в специалното писмо на МФ до ИСС. Националната програма за развитие „България 2030“ ще определи пътя на страната ни в следващия 10 годишен програмен период със съответните приоритети, цели и политики.

Да се изготви общоевропейска програма за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие за периода 2020 – 2030 г, предложени от ООН. А всяка държава, отчитайки спецификите, да приеме и своя национална програма, това предложи председателят на българския Икономически и социален съвет проф. Дулевски на годишната среща на председателите и главни секретари на икономически съвети в ЕС.

ИСС прие становище на тема „Проблемите при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време“. След дълго обсъждане представителите на работодатели и синдикатите в ИСС доближиха своите позиции и постигнаха консенсус в очертаването на повечето от проблемите при прилагането на системата за сумираното изчисляване на работното време.

Страница 1 от 139

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер