НОВИНИ

Европейският проект за климатичен закон е на финала и през есента ще стане задължителен за всички държави членки на ЕС. Затова е наложително още преди есента на тази година българската позиция по отношение на Зеления пакт да бъде защитена чрез спешни действия и по модела на Полша, която най-ефективно защитава националните си интереси.

На пресконференция на 22 юни, понеделник, от 11 часа в БТА Икономическият и социален съвет ще представи становището си „ Eвропейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“. Основни тези от становището ще обосноват Васил Велев и Пламен Димитров – докладчици по становището. Участие ще вземе и проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС.

Страница 1 от 147

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер