НОВИНИ

МЛАДЕЖИТЕ ИСКАТ ДА УЧАТ В ЧУЖБИНА, НО ДА СЕ ВЪРНАТ ПОСЛЕ В БЪЛГАРИЯ

Поредна среща-разговор проведе ИСС със завършващи средното си образование ученици от столичната Национална финансово стопанска професионална гимназия. Повече от 60 ученици коментираха с, с председателя на ИССС проф. д-р Лалко Дулевски, с Янка Такева, член на ИСС е председател на СБУ и с директора на гимназията Мая Гешева.

В свои експозета Янка Такева и проф. Дулевски насочиха вниманието на младите хора към значението на професионалното ориентиране за реализацията на младия човек и ролята на училището като начало в този процес.

В работните групи, които формулираха предложения и позиции на учениците относно тяхната бъдеща професионална реализация и източниците за професионално ориентиране, се откроиха различни мнения. Единодушни, обаче, са завършващите средно училище, че ще продължат да учат във висши учебни заведения, като повечето ученици засега имат намерения да следват в България. Голяма част от онези, които имат намерения да продължат обучението си в чужбина, заявиха, че биха се върнали да работят и живеят в родината си.

Учениците оцениха средното образование в НФСГ като добра основа за по-нататъшно развитие, но отбелязаха, че има нужда от повече практически занимания в реална работна среда, от по-строг контрол и по-дълъг стаж. Колкото до източниците за информация за професионална реализация мненията на различните работни групи от ученици бяха с широк диапазон – от семейството и родителите до срещи с работодатели, медии и приятели.

Директорът на НФСГ Мая Гешева благодари за полезната инициатива на ИСС и подчерта колко важно е да се водят открити разговори с младите хора за важни аспекти от техния живот в училище и извън него.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

ПОСЛЕДНИ АКТОВЕ

  • 1
  • 2
  • 3
Банер
Банер