НОВИНИ

РАБОТОДАТЕЛИ, СИНДИКАТИ И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

Конференция за икономическото и социално сближаване в региона на Западните Балкани ще събере работодателски, синдикални и граждански организации с други интереси в София на 15 май, вторник, в хотел „Маринела“ от 9.00 ч. Конференцията е организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)и Програмата за техническа помощ и обмен на информация на Европейската комисия, с подкрепата на Българското председателство и на българския Икономически и социален съвет (ИСС).

На конференцията ще бъдат обсъдени перспективите на европейската интеграция в региона, икономическото и социалното сближаване между страните от Западните Балкани както и правата и овластяването на уязвимите групи хора в региона. Събитието предшества срещата на върха ЕС – Западни Балкани. Очаква се основните изводи от конференцията да бъдат представени на националните власти и на европейските институции.

Конференцията ще открие заместник-министър председателят на България и външен министър Екатерина Захариева. В дискусиите ще вземат участие представители на европейските и българските институции, представители на граждански организации от всички държави от Западните Балкани, дипломати, експерти и др. Председателят на секция „Външни отношения“ на ЕИСК Диляна Славова, член и на българския ИСС, и проф. Лалко Дулевски – председател на ИСС, ще участват в дискусиите заедно с другите членове на ИСС.

След откриването на конференцията от 10.30 до 11.00 ч. ще се проведе пресконференция. На въпроси на журналистите ще отговарят председателят на Комитета за наблюдение на Западните Балкани към ЕИСК Драгица Джамоня, председателят на секция „Външни отношения“ към ЕИСК Диляна Славова и генералният секретар на Съюза на свободните профсъюзи на Черна Гора Срджа Кекович.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер