НОВИНИ

КОНСУЛТАЦИЯ НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ИСС ПО СЪОБЩЕНИЕТО НА ЕК ЗА „СИЛНА СОЦИАЛНА ЕВРОПА ЗА СПРАВЕДЛИВИ ПРОМЕНИ“

ИСС проведе консултация с министъра на труда и социалната политика и сподели първоначални коментари относно Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Силна социална Европа за справедливи промени.

В специално изпратеното до ИСС писмо министърът на труда определи темата на дискусията с ИСС по повод Съобщението на ЕК като първоначални коментари и размисъл за изграждането на силна социална Европа за справедливи промени, както и за пътната карта за приложение на Европейския стълб за социалните права (ЕССП) като гаранция, че преходите към неутрална за климата икономика и дигитализацията, както и демографските промени ще бъдат социално справедливи.

В дискусията членовете на ИСС коментираха както замисъла, целите, структурата и обхвата на Съобщението на ЕК , така и конкретни въпроси, поставени в него. Общото мнение бе, че Съобщението е много широко обхватно, амбициозно и поставя сериозни въпроси пред бъдещето развитие на Европа, но то също е и знак, че ЕС ще създаде пътната карта на ЕССП. Последователното и принципно прилагане на ЕССП ще гарантира справедлив социален преход към нов етап от развитие на Европа, свързан и със Зелената сделка, смятат представителите на ИСС. В дискусията повече от 20 членове на ИСС търсеха най-вече българската проекция на Съобщението за силна социална Европа за справедливи промени.

В изказванията на членовете на ИСС бяха засегнати теми като обвързаността на целите на Зелената сделка с финансово покритие, за да се постигне необходимата, особено за България, положителна конвергенция. Поставиха се въпроси за стабилността на социалните системи в условията на демографските тенденции, за необходими промени в трудовото законодателство заради процесите на дигитализация, за развитието на селските райони и малките и средните предприятия, за младите хора и тяхната реализация. Проф. д-р Л. Дулевски акцентира върху факта, че ИСС е приел досега повече от 100 акта и над една трета от тях засягат европейската тематика. Също така той подчерта, че дебатите по Съобщението трябва да продължат заради обхватността на предложенията и на инициативите на ЕК и увери министъра на труда, че ИСС ще бъде активен участник със свои позиции и инициативи за постигането на повече солидарност и справедливост в Европа.

Министър Сачева оцени консултацията с ИСС като полезна и насърчи ИСС да участва активно в дискусията за бъдещето на Европа. Тя подчерта, че формирането на позиции по Съобщението на Комисията е отговорен момент за бъдещето на ЕС, но то е от ключово значение за по-нататъшното развитие на България, заради различни специфики на държавата. Според министър Сачева прилагането на Европейския стълб за социални права и новата Зелена сделка са свързани с множество промени, които трябва да бъдат основани на европейските хуманни ценности за солидарност и за справедливост.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер