НОВИНИ

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ И ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА НОВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Днес е  публикувана поканата за номиниране на представители на социалните партньори и гражданските организации за съставяне на новия Икономически и социален съвет. Съгласно чл. 7 от ЗИСС съветът се състои от председател и 36 членове, разпределени в три групи. Първата група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. Втората група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. Третата група се състои от 12 членове, разпределени, по един в следните групи: организациите на селскостопанките производители; организациите на производствените кооперации; организациите на занаятчиите; представител на професионално- съсловните организации; представител на организациите на потребителите; представител на организациите на жените; представител на екологичните организации;  организациите на хората с увреждания; организациите на пенсионерите; организациите, подпомагащи социално слабите, хората с увреждания или лицата, нуждаещи се от грижи. Една организация може да бъде представена само в една от групите. Третата група включва и двама учени, номинирани от Министерски съвет.

Документите следва да бъдат представени в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на по един от следните начини: на хартиен носител на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе No 111, Икономически и социален съвет, всеки работен ден от 10 до 17 ч.; по електронен път на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; в този случай документите трябва да бъдат подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронно управление. Пълният текст на обявата може да видите на  https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер