ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

Агенция Фокус, Деница КИТАНОВА

София. Европейският икономически и социален комитет е задължен към Западните Балкани.
Това каза проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, по време на дебат в зала „Изток“ на Народното събрание на тема „Западните Балкани – ясна пътна карта за бъдещето“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според проф. Лалко Дулевски Европейският икономически и социален комитеттрябва да намери начин как да страните от региона да създадат своя такава институция. Той припомни предложението на Българския икономически и социален съвет към Европейския икономически и социален комитет да домакинстват един форум през пролетта, който да бъде посветен на обмяна на добрите практики и на структурирането и организирането на гражданското общество в Западните Балкани.

BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION

Икономическият и социален съвет прие становище на тема „Предизвикателствата пред труда в контекста на цифровизацията на икономиката“. Това е поредната позиция на ИСС, свързана с отражението на Четвъртата индустриална революция върху развитието на обществото. Както и в предишни свои позиции, ИСС подчертава, че ако се прилагат подходящи и правилни политики, технологичното развитие ще доведе до положителни резултати и ще бъдат избегнати редица рискове.

Investor.bg, Петя Стоянова, редактор Бойчо Попов

Икономическият и социален съвет подкрепя предложените от Европейската комисия приоритети за развитие на новите технологии, на научните изследвания, на политиката по околната среда, сигурността и отбраната, но с тревога отбелязва намаляването на средствата за кохезионната политика и за селскостопанската политика. Това пише в становището на институцията, в което се коментира Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 2021 – 2027 г.

В ИСС са категорични, че целта на програмите на ЕС трябва да бъде насърчаване на сближаването, а не на различията.

Страница 1 от 17

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава