ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

ГЕОРГИОС ДАСИС: ГРАЖДАНСКИЯТ ДИАЛОГ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ Е ЖИВ, БЪЛГАРИЯ СЪЩО ИМА СВОЯ ЦЕНЕН ПРИНОС

Публикация от БГНЕС, 15.01.2016 г.

Бежанците и мигрантите, от които имаме нужда и приемаме на наша територия трябва да бъдат уважавани, а правата им - спазвани, но те също трябва да уважават нашите демократични ценности и култура.

Това заяви в интервю за БГНЕС президентът на ЕИСК Геориос Дасис.

Президентът на Европейския икономически и социален комитет (EИСК) в Брюксел Георгиос Дасис е на посещение в България на 14 и 15 януари т.г. Визитата му е по покана на председателя на българския Икономически и социален съвет (ИСС) проф. д-р Лалко Дулевски и е първото официално посещение по покана на национален съвет от страна-член на Европейския съюз.

Г-н Георгиос Дасис даде интервю за БГНЕС след срещата си с председателя на НС Цецка Цачева, което публикуваме с малки съкращения.

БГНЕС: Г-н Дасис, една от функциите на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ е да предоставя платформа за диалог за постигане на консенсус между работодатели, синдикати, граждани на ЕС по различни политики в подкрепа на процеса на вземане на решения на европейско равнище. Каква е разликата между социалния и гражданския диалог и как се постига доверието по ключови за ЕС теми и проблеми?

Георгиос Дасис: ЕИСК е организация, която е създадена през 1957 г. по силата на Римския договор. Това беше израз на желанието на политиците тогава да се работи за демокрацията с гражданското общество. На времето, ако не ме лъже паметта, имаше само две държави с подобни съвети - Франция и Италия. В днешни дни всички държави имат такива съвети, които благоприятстват социалния и граждански диалог. Съвсем наскоро изготвих едно становище по въпросите на социалния диалог и направих това по молба на ЕП. То бе прието с единодушие - както от представителите на гражданското общество, на работодателите, така и от изразителите на различни други интереси. Това е доказателство, че диалогът е жив между тях, но не трябва да се забравя, че тази комуникация трябва да върви успоредно, а не една да е за сметка на друга.

Вярно е, че никой не може да се меси във връзките на един работодател с неговите работници, т.е. те преговарят заедно за заплати и за условията на труд. Но има по-широки теми, като екологията например, когато граждански организации могат да участват в този общ диалог. Организацията, която аз представлявам няма задачата да де меси в тези комуникации между отделните участници, но намерението и задачата ни е да ги подкрепяме и разширяваме.

БГНЕС: За България е чест, че е първата държава, която Вие посещавате, откакто заехте този пост в края на миналата година. И предполагаме, че имате наблюдения върху работата на нашия Икономически и социален съвет. Бихте ли ни казали каква е неговата специфика на фона на другите национални съвети в европейските страни и как оценявате приноса на неговия председател проф. Лалко Дулевски?

Георгиос Дасис: Бях дал обещание в качеството си на председател на комитета да направя първото си посещение в България. Основателна причина е, че имам много приятели у вас, особено - в София. Не по-малко важно е и изключително доброто ми сътрудничество с проф. Дулевски. Авторитетно мога да заявя, че виждам доказателства за изключително добрата работа на ИСС в България и в европейските структури, благодарение на неговия председател. Забележителен е фактът, че 12-те български представители в ЕИСК са и членове на ИСС в България. Смятам, че заслугата е на проф. Дулевски. В продължение на 8 г. бях член на работната група и участвах в много дейности в България. И в днешно време, в качеството ми на президент на организацията, ще продължавам да работя в тясно сътрудничество и да подкрепям инициативите както на ИСС в България, така и на българските делегати в ЕИСК.

БГНЕС: Горещите теми днес са мигрантските проблеми, бедността, тежката безработица в ЕС сред младите хора, влошените социални условия на живот. Научихме, че след срещата Ви с председателя на НС Цецка Цачева се е родила една интересна идея, свързана с учредяването на фонд, който ще подпомогне младите хора да остават и да се реализират в страните си, а не да емигрират и да напускат родните си места. Можете ли да конкретизирате тази инициатива?

Георгиос Дасис: В момента нямаме още конкретни планове, но има идея на българския парламент и на г-н Дулевски, която аз лично ще подкрепя. Основните проблеми в днешно време на европейско ниво са тези на мигрантите и на бежанците. Искам да уточня, че не трябва да се смесват проблемите на бежанците и на мигрантите. Нашите държави много добре трябва да проумеят, че трябва да спазваме солидарността, която е в основата на европейската конструкция. Т.е. нашите държави не могат да откажат да предоставят убежище на човешки същества, които бягат от смъртта и от войната. Така че бежанците във всяко едно отношение трябва да се ползват от нашата солидарност. Аз не си правя илюзии, че в много бедни кътчета на света има хора, които смятат, че като тръгнат нанякъде ще намерят по-хубаво място за живеене. За нещастие, обаче, Европа не може да посрещне нуждите на всички тези хора.

Нашият комитет винаги е изисквал ясна и точна политика по отношение на емигрантите, защото е видно, че в Европа имаме нужда от такива хора. Но това не означава, че можем да отворим границата за всеки, който реши да я мине.

От една страна бежанците и мигрантите, от които имаме нужда и приемаме на наша територия трябва да бъдат уважавани, а правата им - спазвани, но те също трябва да уважават нашите демократични ценности и култура.

Георгиос Дасис е синдикален активист в Гърция от 15-годишна възраст, борец срещу военния режим в Гърция (1967-1974). Член е на ЕИСК от 1981 до 1990 г. и от 2002 г., а президент на регионалната секция на ЕИСК 1986 до 1990 г. Член основател на Института по труда на Общата конфедерация на гръцките работници (1990 г.) и секретар по международните въпроси.

Президент е на Групата на работниците в ЕИСК от 2008 до 2015 г., а е президент на ЕИСК за периода 2015 - 2018 г. Георгиос Дасис е бил докладчик по становища като „Европейски минимален доход и показатели за бедност“, „Структура и организация на социалния диалог в контекста на истински Икономически и паричен съюз (ИПС)“ и „Актуализиран анализ на цената на „отказа от Европа“. /БГНЕС

Обратно горе