ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

ПРОФ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Е ЗАДЪЛЖЕН КЪМ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

София. Европейският икономически и социален комитет е задължен към Западните Балкани.
Това каза проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, по време на дебат в зала „Изток“ на Народното събрание на тема „Западните Балкани – ясна пътна карта за бъдещето“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според проф. Лалко Дулевски Европейският икономически и социален комитеттрябва да намери начин как да страните от региона да създадат своя такава институция. Той припомни предложението на Българския икономически и социален съвет към Европейския икономически и социален комитет да домакинстват един форум през пролетта, който да бъде посветен на обмяна на добрите практики и на структурирането и организирането на гражданското общество в Западните Балкани.

"В самото начало искам да припомня, че по време на Българското председателство един ден преди срещата на върха на ЕС за Западните Балкани през месец май тук в София отново Европейския икономически и социален съвет, организира друга среща за мен на върха на балканското гражданско общество. На тази среща участваха над сто представители на гражданските организации и част от тях са тук. На тази среща единодушно заявихме в присъствието на българския външен министър г-жа Захариева нашата пълна подкрепа за европейското бъдеще на Западните Балкани", каза още проф. Дулевски.

Той каза от името на Българския икономически и социален съвет, че са заедно, не само партньори, а и приятели и искат всички да са заедно в ЕС.

"Искам да кажа нещо в контекста на панела, който имаме тук и българския опит. Аз лично мисля, че само диалогът както и добре да бъде съорганизиран в различни формати не е достатъчен и няма да помогне на нашите партньори в Западните Балкани. Нека да ви кажа какъв е българският опит. Ние следвахме големите ценности на Европа. Как реши Европа проблема с гражданското общество. Още със създаването на ЕС в римските договори е намерено мястото на институцията на организираното гражданско общество - Европейския икономически и социален комитет. Още тогава Европа казва - гражданското общество ще има своята институция. Там ще се създаде синергията и то ще бъде силно, когато е обединено. За мое и за наше щастие България е една от много малкото страни, която разбра и следва тази мъдрост и този път. България е първата страна от 13-те нови членки от петото разширяване на ЕС, която създаде и успешно развива икономически и социален съвет по модела на Европейския и икономически и социален комитет", заяви още проф. Дулевски.

Той обърна внимани, че нашият модел е много по-напред по отношение на демократичното вземане на решение. "Ако в Европейския комитет можем да вземем решение и да приемем сгтановище с падащо мнозинство не искам да кажа с колко процента, то ако в моята зала останат под 51 % от членовете на Съвета, аз трябва да прекъсна заседанието. Становището на Българския икономически и социален съвет се приема с минимум три четвърти, със 75 % мнозинство", допълни още председателят на Българския икономически и социален съвет.

"Подчертавам този факт, защото съм убеден и опитът ни вече 16 години показа: няма да се получи необходимата синергия, ако не се изгради институцията на гражданското общество. Ако нямаше нашия икономически и социален съвет част от проблемите може би нямаше а се решат толкова бързо. Тук си спомям слушайки болките и проблемите на нашите приятели от Северна Македония и Албания си спомням и моите колеги от България си спомнят, че 7-8 месеца преди подписване на договор за присъединяване ние срещнахме същите обструкции от видни политици в Европа. Те също атакуваха България, не искаха подписване на този договор и изтъкнаха подобни аргументи. Тогава българското правителство беше в деликатна ситуация да атакаува политиците, които трябва да вземат решение. Точно в този момент вече един конструиран, единен и силен икономически и социален съвет, в който са всички лидери на синдикатите, на работодателите, на третия сектор, в който аз твърдя, че над 90 % от организираното гражданско общество излезе с много остра и силна декларация в подкрепа на България и срещу тези политици. Чест прави на Европейския икономически и социален комитет, че качи тази декларация на сайта си и даде подкрепата си. Тук искам да ви кажа следното. Чрез Българския икономически и социален съвет България получи подкрепа. Тук дойде френски представител и заяви пълната си подкрепа, независимо от някои позиции на Франция", каза още проф. Дулевски.

Той обърна внимание, че президентът на Френския икономически и социален комитет Жак Дерман е дошъл в България за първи път в своя живот и е дал изключително силната си подкрепа за членството на България в ЕС. "Искам да ви кажа, че наличието на смесен консултативен комитет ЕС - България ни помогна изключително много да намерим верния ориентир как да конструираме модела на организирания граждански диалог. Как да разберем, че между социалния диалог и гражданския има голяма разлика. Нещо, което не са проумелии много големи и стари държави в ЕС. Как да конструираме двата диалога, че да не си противоречат, как ключовите играчи на социалния диалог да са ключовите фактори и в гражданския диалог. Това е европейския модел. Ние го направихме в България и сме горди, че сме го направили. Изпреварихме много страни и това е исторически факт. Това е първият успех обаче, за да стане той са необходими три фактора. Много тясно сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет, те ни помогнаха изключително много.Това сътрудничество продължи по линия на много съвместни събития, мероприятия в България, посещения на всички европейски президенти. Ако нямаше Български икономически и социален съвет, много малко хора щяха да знаят, че има Европейски комитет и президент на този комитет, а днес много хора знаят това. Нашият съвет и нашето сътрудничество спомогна да трансферираме много проблеми европейски в България и много български да защитаваме на европейско ниво. Ключовото условие да се създаде тази структура в една страна тази институция е да има политическа воля и разбиране. Трябва да ви кажа, че в моята страна - Република България, има много силна политическа воля и разбиране за ролята, мястото и значението на тази институция на гражданското общество", допълни още проф. Лалко Дулевски.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава