ГРУПА 1 - РАБОТОДАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Група І включва 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. С решения от 26 Юли 2012 г. Министерски съвет призна представителност на национално равнище на четири организации на работодателите.

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

 • Член на Икономическия и социален съвет от 25 февруари 2005 г.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България.
  Заместник-председател на ИСС – от 24.04.2008 г. – 26.03.2009 г.; 23.03.2010 г. – 20.04.2015 г. от 24.02.2017 г. и понастоящем.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 18 oктомври 2005 г.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 10 Декември 2012 г.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Директор "Тристранно сътрудничество" в АИКБ.
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

 • Член на Икономическия и социален съвет от 2 октомври 2018 г.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Председател на Българска стопанска камара.
  Председател на постоянната Комисия по икономическа политика на ИСС.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 27 януари 2009 г.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Заместник - председател на Българска стопанска камара.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 30 януари 2019 г.
  1- ва група организации на работодателите на национално равнище .
  Юрист, Правен отдел на Българска стопанска камара .
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

 • Член на Икономическия и социален съвет от 24 април 2008 г.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Заместник-председател на Българска търговско-промишлена палата.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 10 декември 2003 г.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Юридически съветник на Българска търговско-промишлена палата.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 10 Август 2012 г.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Член на УС и на ИС на БТПП.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 • Член на Икономическия и социален съвет от 26.02.2015 г.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
  Заместник-председател на ИСС от 20.04.2015 г. до 09.03.2016 г.
 • Член на Икономическия и социален съвет от БСК - 10.12.2003 -07.07.2005 г. и от КРИБ – от 24 април 2008 г. досега /с прекъсване  за времето от 12.08.2014 г. – 24.11.2014 г.  – поради назначаването й за  зам.-министър в служебното правителство/.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Парламентарен секретар и ръководител сектор „Индустриални отношения”в Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 12.01.2016 г.
  1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
  Изпълнителен директор на КРИБ.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава