АРХИВ - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка "Осигуряване на самолетни билети за служителите и членовете на Икономически и социален съвет при служебните пътувания в чужбина" (Номер в портала на АОП 9026222)

Икономически и социален съвет /ИСС/ в качеството си на Възложител, на основание чл.2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки/НВМОП/ и на основание заповед на председателя на съвета отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет ”Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите и членовете на Икономическия и социален съвет”.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава