ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

АНТОН ЛАЗАРОВ

Главен секретар на Икономическия и социален съвет.

Роден на 19 септември 1954 г. в гр. Петрич

Образование:

1974 – 1978 г. – ВИИ „Карл Маркс”, магистър по икономика

Професионална дейност:

2009 г. – досега – Икономически и социален съвет, главен секретар

2005 – 2008 г. – Индустриален холдинг „Доверие”АД , ръководител направление и член на СД на търговски дружества от състава на холдинга

2001 – 2004 г. – „Доверие Брико” АД, мениджър и изпълнителен директор

1999 – 2000 г. – „Доверие инженеринг” АД, изпълнителен директор

1991 -1998 г. – Търговска банка „ОББ” АД, главен секретар

1989 – 1990 г. – Търговска банка „Доверие”АД, заместник председател

1987 – 1988 г. – Софийска градска банка, директор

1985 – 1986 г. – БНБ 2, заместник директор

1979 – 1984 г. – ПП „Прогрес”, икономист и началник отдел

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава