NEWS

Европейският зелен пакт и устойчивото развитие на България.

Технологичната трансформация и дигитализацията на икономиката и обществото.

Трите приоритета за следващите четири години на ИСС до 2025 г. са Европейският зелен пакт и устойчивото развитие, Технологичната трансформация и дигитализацията на икономиката и обществото и Европейският стълб на социалните права   - Европейският план за действие за ЕССП и проекцията му за първия национален план на България, обяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова днес на пресконференция. Тя подчерта, че втората пленарна сесия на ИСС вчера прие стратегически документ за дейността си през следващите четири години.

Първа онлайн пресконференция на ИСС


На 24 февруари, сряда, от 14.30 ч. председателят на ИСС Зорница Русинова ви кани на първата онлайн пресконференция на ИСС. На 23 февруари пленарната сесия на ИСС реши какви са приоритетите и планът за дейността на ИСС.

Page 1 of 155

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner