NEWS

ИСС ПОДГОТВЯ АНАЛИЗ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

На съвместно заседание две комисии на Икономическия и социален съвет разгледаха проект за анализ на дейността на висшите училища и за реализацията на завършилите висше образование. Председателят на водещата Комисия по социалната политика в ИСС Веселин Митов представи целите на разработвания документ. Докладчикът по анализа Димитър Манолов отбеляза актуалността на темата за висшето образование у нас, както и направените напоследък нормативни промени в тази област. Той подчерта също така, че качеството на висшето образование от една страна е свързано с качеството на средното образование, а от друга страна то е най-важната образователна степен, която определя бъдещата реализация и качеството на живот на младия човек.

В обсъждането на проекта за анализ бяха отправени препоръки относно подобряване на структурата на бъдещия документ, обогатяване на съдържанието, както и открояване на най-силните акценти, свързани с подобряване на качеството на висшето образование. Заседанието взе решение след доработване, проектът да се разгледа на второ заседание на комисиите по социална политика и по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner